Otázky a odpovědi

Co je povinné ručení?

Povinné ručení, je druh zákonného pojištění odpovědnosti při provozu vozidel, jenž slouží k náhradě škod na zdraví nebo majetku způsobených provozem vozidla. Jednoduše jej můžeme charakterizovat tak, že chrání před nečekanými výdaji spojenými s finančními nároky poškozeného. Bez povinného ručení nelze (dle zákona) vozidlo - auto, motocykl i další silniční vozidla provozovat a ani ponechat odstavené na pozemních komunikacích.

Asistenční služby

Asistenční služby klientovy pomohou, když například vozidlo (auto, motorka, atd.) vypoví službu a porouchá se nebo se následkem nehody stane nepojízdné.
Dále také pomáhají v případě pomoci při nehodě, kdy řeší pojistnou událost, pomoc s jazykovým překladem, odtahem vozidla, poskytnutí náhradního vozidla atd. Jednotlivé služby a jejich nabídky se liší dle vašeho výběru a nabídky jednotlivých pojišťoven.
Asistenční služby jsou vaší jistotou, že na silnici nezůstanete bez pomoci. Doporučujeme pojištění asistenčních služeb pro ČR i zahraničí.

Co je havarijní pojištění?

Havarijní pojištění posyktuje ochranu vozidla proti rizikům - poškození, zničení či odcizení vozidla nebo jeho části. V případě, že se stane některé z rizik skutečností a postihne Vás, pojišťovna zaplatí pojištění dle podmínek, které byly sjednány.

Malus

Malus je termín, který představuje zvýšení pojistného (tzv. pojistná penalizace), kterou zavinil pojistník. Pokud tedy zaviníte nehodu a poškodíte cizí majetek (i třetí osoby - např. sloup osvětelení), pojišťovna to poškozené osobě zaplatí, ale Vás bude následně ve smlouvě penalizovat a povinné ručení se tak pro Vás stane dražším (na určitý čas)

Opakem je bonusu.

Bonus

Bonus je sleva, vycházející ze zákona, na pojistném pro ty, kteří nezavinili dopravní nehodu.
Bonusový systém je platný od roku 2000 a je svázán s osobou, která si sjednala povinné ručení (pojistník) na jedno, či více vozidel - nehraje roli, jelikož se počítají pouze měsíce pojištění bez nehod, nikoli počet pojištěných vozidel. Nárok na bonus tak vzniká za podmínky, že uplynulý rok nebyla provozem pojištěného vozidla zaviněna žádná dopravní nehoda.

U nového pojištění lze uplatnit součet bonusů ze všech ukončených pojistných smluv. Některé pojišťovny zohledňují výše pojistných bonusů do výše až 55 nebo 60%. Standardně však pojišťovny poskytuje 50% + jejich firemní slevy.

Česká kancelář pojistitelů (ČKP)

Česká kancelář pojistitelů (zkráceně ČKP) je organizace, jež byla zřízena zákonem číslo 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Statut má jako profesní organizace (pojistitelů), kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Povinné členství v ČKP vzniká pojistiteli (pojišťovna) se sídlem na území ČR nebo pobočce pojistitele z třetího státu (pojistitel se sídlem mimo členské státy EU a státy tvořícími Evropský hospodářský prostor) pravomocným rozhodnutím České národní banky, kterým mu bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti.

Co je dokladem o povinném ručení?

Dokladem o tom, že máte uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinného ručení) je takzvaná Zelená karta. Tento doklad je potřeba mít při provozu vozidla stále u sebe (spolu s řidičským průkazm, emisním průkazem a "malým technickým průkazem". Tato povinost platí u nás, v České republice, i v zahraničí.

Od kdy mohu sjednat povinné ručení?

Povinné ručení můžete standardně sjednat až 3 měsíce dopředu (k počátku data pojištění). Při sjednání ručení online je pojištění platné třeba ihned (pokud je vzoleno aktuální datum) po zaplacení (bankovním převodem, platebí kartou atd.).

 

Co určuje cenu pojistného?

Výše pojistného je určována podle různých parametrů. Každý poskytovatel (pojišťovna) si určuje sama dle čeho bude stanovovat cenu pojistky. 
Obecně jsou to následující parametry:

 • Objem motoru (cm3) - čím vyšší, tím dražší pojištění
 • Výkon motoru (kW) - čím vyšší, tím dražší pojištění
 • Věk pojistníka - čím nižší, tím dražší pojištění
 • Trvalý pobyt - vychází se z PSČ pojistníka a pokud se jedná o městské PSČ, pojistník zaplatí více, než např. na vesnici
 • Bonus/malus - tedy to, jestli pojistník jezdí bez nehod, nebo naopak bourá a pojišťovně s tím hrozí náklady
 • Frekvence plateb - pokud za pojištění zaplatíte rovnou na celý rok, určitě získáte alespoň 5% slevu
 • Značka vozu - pojišťujeli např. sportovní značku vozu, kde se předpokládá občasné závodění, připlatíte si
 • Barva vozu - některé pojišťovny mají požadují i barvu vozidla, některé barvy jsou pro symbolem agrasivní jízdy (např. žlutá)
Další parametry, které často ovlivní cenu povinného ručení:
 • sleva při sjednání ručení přes internet,
 • sleva, díky zvýhodněné neveřejné nabídce,
 • sleva pro ty, kteří již jsou zákazníky pojišťovny (mají např. sjednáno pojištění bydlení atp.)
 • speciální kupony, které může zákazník použí na pumpě při tantkování paliva

Limity plnění

U prakticky všech pojišťoven máte možnost zvolit si nadstandarní (nad míru požadavků zákona) limity pojistného plnění. Minimální plnění je 35/35 milionů Kč. Nejvyšší limit poskytuje pojišťovna Allianz s limitem 200 milionů Kč.

Pro běžný provoz je absolutně postačující základní limit 35 milionů korun. Vyšší limit jsou určeny především pro řidiče, jenž provozují vozidlo v rizikovém prostředí či s rizikovým povoláním.

Za volbu vyššího limitu plnění si, samozřejmě, připlatíte.

Platím něco pokud způsobím škodu?

Pokud máte povinné ručení, což je povinnost ze zákona vyplívající, tak NE. Vše je v rukou pojišťovny, u které máte pojištění sjednáno. Pojišťovna poškozenému či poškozeným osobám (fyzické i právnické) škodu nahradí. Vás ale pravděpodobně potká "sankce" v podobě malusu a budete nějaký čas platit vyšší pojistné za ručení.

Pojistné období

Jedná se o časové období, na které se pojištění sjednává. Jestliže během stanoveného období dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit.

Zelená karta

Jedná se o mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem konkrétního vozidla.

Všeobecné pojistné podmínky

Je úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím. Povinný obsah je stanoven podle § 13 zákona o pojišťovnictví. Jedná se o nedílnou část pojistné smlouvy.

Spoluúčast

Jde o částku dohodnutou v pojistné smlouvě, která se odečítá od každého pojistného plnění. Pokud škoda nepřesahuje výši dohodnuté spoluúčasti, pojišťovna jej není povinna plnit.

Ruční brzda

Ruční brzda je součásti automobilu, umožňuje zaparkování vozidla na kopci, aniž by ujelo.

Potřebujete poradit?

Nestarejte se, kolik můžete ušetřit na pojistce. Mohlo by vás klepnout... 

Levná pojistka auta

Poslední nejlevnější povinné ručení sjednal(a): 

Marie E. (Pardubice, Chevrolet Spark) za 986 Kč Trumfnete to? :-)

 Kalkulačka povinného ručení

 Kalkulačka havarijního pojištění

 

Anketa

Sjednáváte pojištění online?

Ano, někdy 520 30%

Celkový počet hlasů: 1759

Podporujeme / Pro bono

KalkulackaRuceni.cz podporuje Konto BariéryKalkulačka ručení podporuje Dobrého anděla Kalkulačka pojištění vozidel podporuje NF Impuls

Život 90, Nadace Jakuba Voráčka