Bodový systém řidičů - tabulka, přestupky, body

Bodovy systém - tabulka s přehledy přestupků, bodů, pokutBodový systém trestání řidičů motorových vozidel za dopravní přestupky, platí v Česku od roku 2006, aktualizován je právě nyní, kdy ministerstvo dopravy pozměnilo některé sazby pokut a bodů.

Připravujeme pro vás stále aktuální tabulku se sankcemi za přestupky dle vydaných přehledů Ministerstva dopravy ČR. V roce 2017 by měl být systém aktualizován. Nově má být sankcionován odebráním bodů pouze řidič motorového vozidla a nikdo jiný. Bude vás informovat.

Zavedený bodový systém má motivovat účastníky dopravního provozu k dodržování pravidel silničního provozu. V zákoně je stanovena horní hranice 12 bodů, po jejímž dosažení bude řidiči na rok a půl odebrán jeho řidičský průkaz a před jeho navrácením navíc bude muset absolvovat přezkoušení v autoškole.

Tabulka bodového systému

Přestupek

Pokuta

Zákaz činnosti

Bloková pokuta

Body

Zadržení ŘP

Řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost z důvodu požití alkoholu nebo jiné návykové látky 

(§ 125c odst. 1 písm. c))

25000 - 50000

1 – 2 roky

Ne

7

Ano

Odmítnutí podrobit se vyšetření na alkohol nebo jiné návykové látky 

(§ 125c odst. 1 písm. d))

25000 - 50000

1 – 2 roky

Ne

7

Ano

Řízení vozidla bez příslušného řidičského oprávnění

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 1.)

25000 - 50000

1 – 2 roky

Ne

4

Ano

Řízení vozidla cizincem po pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území ČR podle § 123c odst. 7

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 2.)

25000 - 50000

1 – 2 roky

Ne

Ne

Ne

Způsobení dopravní nehody, při které je jinému ublíženo na zdraví

(§ 125c odst. 11)

25000 - 50000

1 – 2 roky

Ne

7 / 2

Ano / Ne

Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla podle § 6b

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 8.)

10000 – 20000

Ne

Ne

Ne

Ne

Přestupky učitele autoškoly (požití alkoholu, jiné návykové látky, atd.)

(§ 125c odst. 3)

10000 - 20000

0,5 – 1 rok

Ne

Ne

Ne

Řízení bezprostředně po požití alkoholu nebo jiné návykové látky nebo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

(§ 125c odst. 1 písm. b))

2500 - 20000

0,5 – 1 rok

Ne

7

Ano

Řízení vozidla bez registrační značky

(§ 125c odst. 1 písm. a) bod 1.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

Ne

Ne

Řízení vozidla se zakrytou, nečitelnou, apod. registrační značkou

(§ 125c odst. 1 písm. a) bod 2.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

Ne

Ne

Řízení vozidla  technicky nezpůsobilého z důvodu nebezpečné závady

(§ 125c odst. 1 písm. a) bod 3.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

5

Ne

Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním podle § 95 nebo exekučním příkazem

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 3.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

Ne

Ne

Řízení se zadrženým řidičským průkazem podle § 118b odst. 1

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 4.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

7

Ne

Řízení bez profesní způsobilosti

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 5.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

3

Ne

Řízení bez pravidelné lékařské prohlídky

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 6.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

Ne

Ne

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 2.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

5

Ne

Předjíždění vozidla v případech, kdy je to zakázáno

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 7.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

7

Ne

Otáčení se, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici

( 125c odst. 1 písm. f) bod 12.)

5000 - 10000

0,5 – 1 rok

Ne

7

Ne

Neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením, atd.

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 13.)

5000 - 10000

Ne

Ne

Ne

Ne

Použití antiradaru

(§ 125c odst. 1 písm. j))

5000 - 10000

Ne

Ne

Ne

Ne

Svěření řízení vozidla osobě, o níž provozovatel nezná údaje potřebné k určení její totožnosti

(§ 125c odst. 2)

5000 - 10000

Ne

Ne

Ne

Ne

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 3.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do

2500

3

Ne

Nezastavení na signál nebo pokyn „Stůj“

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 5.)

2500 - 5000

4000 – 7500

(2x v jednom roce)

1 – 6 měsíců

(úmyslně nezastavil na pokyn „Stůj“)

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do 2500

5

Ne

Ohrožení nebo omezení chodce na přechodu, atd.

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 6.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do

2500

5 / 4

Ne

Nedání přednosti v jízdě

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 8.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do

2500

4

Ne

Vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 9.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do

2500

7

Ne

Porušení omezení jízdy některých vozidel

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 17.)

2500 - 5000

Ne

do

2500

Ne

Ne

Nezastavení vozidla při dopravní nehodě

(§ 125c odst. 1 písm. i) bod 1.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

Ne

7

Ne

Neohlášení dopravní nehody policistovi

(§ 125c odst. 1 písm. i) bod 2.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

Ne

Ne

Ano

Neprokázání totožnosti a nesdělení údajů o vozidle ostatním účastníkům dopravní nehody

(§ 125c odst. 1 písm. i) bod 3.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

Ne

Ne

Ne

Nedovolené opuštění místa dopravní nehody

(§ 125c odst. 1 písm. i) bod 4.)

2500 - 5000

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

Ne

7

Ne

Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření nebo neodevzdání řidičského průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla

(§ 125c odst. 4)

2500 - 5000

Ne

Ne

Ne

Ne

Držení telefonu nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení při řízení

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 1.)

1500 - 2500

Ne

do

1000

2

Ne

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km/h a více

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 4.)

1500 - 2500

Ne

do

1000

2

Ne

Nepřipoutání se bezpečnostním pásem v případě řidiče nebo nepoužití dětské autosedačky

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 10.)

1500 - 2500

Ne

do 2000

3 / 4

Ne

Nepřipoutání se bezpečnostním pásem v případě přepravované osoby

(§ 125c odst. 1 písm. g))

1500 - 2500

Ne

do 2000

Ne

Ne

Jízda na motocyklu nebo mopedu bez přilby

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 11.)

1500 - 2500

Ne

do 2000

3

Ne

Neuposlechnutí zákazu jízdy nebo příkazu směru jízdy podle § 124 odst. 10 písm. e)

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 16.)

1500 - 2500

Ne

do 2000

Ne

Ne

Nezajetí k zařízení pro provedení kontroly technického stavu nebo neřízení se pokyny obsluhy

(§ 125c odst. 1 písm. h))

1500 - 2500

Ne

do 2000

Ne

Ne

Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 15.)

1500 - 2500

Ne

do 2000

5

Ne

Porušení povinnosti dát znamení o změně směru jízdy

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 14.)

1500 - 2500

Ne

do 2000

Ne

Ne

Nesplnění nebo porušení jiné povinnosti stanovené v hlavě II

(§ 125c odst. 1 písm. k))

1500 - 2500

Ne

do 2000

0 *

Ne

Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce

1500 - 2500

Ne

do 2000

3

Ne

Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

1500 - 2500

Ne

do 2000

2

Ne

Řízení se zajištěným řidičským průkazem podle § 124c

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 7.)

-

-

-

-

-

Neposkytnutí účinné pomoci účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody

-

Ne

-

7

Ne

Překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku

-

Ne

-

4

Ne

Způsobení dopravní nehody nesplněním nebo porušením povinnosti řidiče

(§ 125c odst. 10)

Dle přestupku

Ne

Dle přestupku

Ne

Ne

Úplné znění zákona a konkrétní paragrafy najdete na Portále veřejné správy (portal.gov.cz).

Maximálně lze najednou odebrat 7 bodů

7 bodů za přestupekPokud řidič poruší nějaký předpis, tak je mu stanovena sazba od 0 do 7 bodů. Když poruší při své činnosti více přestupků najednou, tak mu budou přiděleny body podle nejzávažnějšího činu s nejvyšším bodovým ohodnocením, ale nebudou se body sčítat. Body na vašem kontě se nejen přičítají, ale také odečítají, to nastane v případě ročního období bez přestupku, za což je řidič ohodnocen mínus 4 body. Za tři roky bez přestupku by tak mělo být vaše bodové konto znovu prázdné.

O přidělení bodů nejsou policie ani obecní úřad povinni nikoho automaticky informovat. Abyste zjistili, kolik činí aktuální stav na vašem bodovém kontě a zda vám nehrozí odebrání řidičského průkazu, tak o výpis musíte požádat. Máte celkem tři základní možnosti. Výpis získáte na stanovištích CzechPointu, osobně na obecním úřadě nebo na poště, kde si můžete požádat o celkový výpis z bodového hodnocení řidiče. Bohužel není možné získat bodový systém - výpis online přes internet.

Bodový systém snížil počet přestupků, za které je možné odebrat body, ale některé přestupky (jízda s dítětem bez autosedačky, riskantní jízda a předjíždění, zakázané vjetí na železniční přejezd, ohrožení chodce) jsou posuzovány přísněji. Ze systému také úplně zmizely menší jednobodové přestupky, proto je celkem přestupků jen 26 (před změnami jich bylo 44). Podrobně vypsané pokuty za přestupky, které určuje bodový systém, vám ukáže naše tabulka.

Sdílejte přátelům     Facebook     Google+     LinkedInSdílejte Bodový systém řidičů s tabulkou přestpků přátelům

Nestarejte se, kolik můžete ušetřit na pojistce. Mohlo by vás klepnout... 

Levná pojistka auta

Poslední nejlevnější povinné ručení sjednal(a): 

Marie E. (Pardubice, Chevrolet Spark) za 986 Kč Trumfnete to? :-)

 Kalkulačka povinného ručení

 Kalkulačka havarijního pojištění

 

Anketa

Sjednáváte pojištění online?

Ano, někdy 520 30%

Celkový počet hlasů: 1759

Podporujeme / Pro bono

KalkulackaRuceni.cz podporuje Konto BariéryKalkulačka ručení podporuje Dobrého anděla Kalkulačka pojištění vozidel podporuje NF Impuls

Život 90, Nadace Jakuba Voráčka